Ratamestarin lausunto

Ratamestarin lausunto

Kinnaskoski-rastien kilpailukartta saatiin viimeisteltyä viikonlopun aikana. Käytettävät mittakaavat ovat sarjoissa H/D45 - H/D85 1:7500 karttakoko A4 sekä H/D10RR-H/D12(+TR) 1:7500 karttakoko A5. Muissa sarjoissa mittakaava 1:10 000 karttakoko A4. Kartan ensimmäinen versio on tehty peruskarttapohjalle ja täydennetty vuosien 2010-2017 aikana iltarastikäyttöön. Kartan uusinta (kartoitus, piirto) nykytekniikalla on tehty Topias Helmisen toimesta v. 2019 kevään aikana. Kartta on selkeälukuinen ja paikkansa pitävä. Irralliset rastimääritteet ovat käytössä kaikissa sarjoissa.

Maasto on pääosin kovapohjaista, vaikkakin tälle alueelle tyypilliseltä suopursuvarvikolta ei voi välttyä. Näkyvyys on hyvä. Kiviä on paikoin merkittävästi, mutta varsinaisesta kivikosta ei voi puhua. Kivikuvaus hieman vaihtelee alueilla, jolla kiviä on paljon. Pieniäkin alle 1m kiviä on kuvattu. Maastoon on talven aikana tullut lumituhoja. Karttaan on niitä merkitty vihreällä viivoituksella, mutta yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä ei ole kuvattu. Kulkukelpoisuus vaihtelee kohtalaisesta hyvään. Vauhdikkaita hienoja maastoalueitakin löytyy sekä pienimuotoisia avokallioalueita. Lopussa on sitten vähän hitaampaa ja tarkkaa suunnistusta vaativaa tiheikköä. Muutama vuosi sitten tehdyn harvennushakkuun jäljiltä maastossa on yleisesti 'kevyttä' vanhaa risukkoa, jota ei ole kuvattu. Hakkuuseen liittyvät ajourat ovat enää heikosti näkyvissä ja niistä on kuvattu vain selvästi havaittavissa olevat. Muita polkuja maastossa ei oikeastaan ole.

Radat kiertävät pääosin läheisen Kivimäen rinteissä. Radoilla on korkeuseroja suurimmillaan 40 m luokkaa. Tietyillä alueilla on runsaasti rasteja lähekkäin, joten tarkistakaa rastikoodit. Pidemmillä radoilla on huomattava kartan pohjoisosassa kulkevan liikennöidyn tien käyttö ja ylitys. Sinne ei ole erillistä vartiointia järjestetty. Olkaa varovaisia, vaikka liikenne tiellä onkin hiljaista. Tiellä on varoituskyltit tapahtumasta.

Lasten radat tukeutuvat metsäautotiehen ja kuviorajoihin. Suunnistusta helpottaa hyvä näkyvyys.

Toivotan onnistuneita suunnistussuorituksia kaikille!

Jussi Jokinen Ratamestari

Pääsiäisenä lumet suli vauhdilla, ja rastit on nyt käyty merkkamassa. Valvojan tarkastuksen jälkeen tulee sitten lisää maastokuvausta ja radoista. Näin alkuun kuitenkin muutamia kuvia maastosta, ja nehän kertovat jo paljon.

t. Ratamestari